Szkoły ponadgimnazjalne

Przewodniki:

  1. Przewodnik po zawodach nauczanych w branżowych szkołach I stopnia w Częstochowie    LINK
  2. Przewodnik po zawodach nauczanych w technikach w szkołach częstochowskich   LINK
  3. Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2018/2019
    LINK
  4. Informacja dla gimnazjalistów o zasadach i terminach rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i BSIS  LINK