Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 2019/2020

Linki:

 

Pliki pobrania:

  • Limity punktowe w 2018r. do szkół ponadpodstawowych w Częstochowie : LINK
  • Terminy postępowania rekrutacyjnego: LINK
  • Harmonogram rekrutacji: LINK
  • Informacje rekrutacyjne: LINK
  • Rekrutacja – prezentacja: LINK
  • Ulotka rekrutacyjna: LINK
  • Rekrutacja do LO: LINK
  • Rekrutacja MEN: LINK