Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie, a także przysługujących Panu/i uprawnień,
może się Pan/i skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony
danych, a w przypadku jego nieobecności z zastępcą.

Inspektor Ochrony Danych: Cezary Jachymski

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Justyna Sprycha

e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl

tel.: 34 370 63 14