Dyrekcja szkoły

Dnia 1 września 2011 roku 
dyrektorem naszej szkoły został 

Pan mgr Jarosław Nurek