Dyrekcja szkoły

Dnia 1 września 2021 roku
dyrektorką naszej szkoły została

Pani mgr Jolanta Dominiak