Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie, w czasie epidemii COVID-19 od dnia 1 września 2021r.

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie, w czasie epidemii COVID-19 od dnia 1 września 2020r.

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców
i pracowników w placówkach oświatowych na terenie miasta Częstochowy


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia choroby koronawirusowej

Regulamin bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej nr 16

Regulamin rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 w Częstochowie

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 16