Informacja dla rodziców- Stypendia Szkolne

Informujemy, że rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej mogą skorzystać ze stypendium szkolnego (zgodnie z przepisami miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego 528,00 zł netto). Wnioski z niezbędną dokumentacją muszą być dostarczone do 13 września br.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym.