Zmiany i straty

W ostatnim czasie na zajęciach z Zippim klasa 2 b doskonaliła zdolności radzenia sobie ze zmianą i stratą. Moduł zaczęliśmy jeszcze w czasie nauczania stacjonarnego a kontynuowaliśmy już na nauczaniu zdalnym. Żyjemy w bardzo trudnych czasach, co odbija się na zdrowiu psychicznym nie tylko dorosłych, ale i szczególnie dzieci. Niezwykle trudno jest dorosłym rozmawiać z dziećmi o śmierci, chorobie. Zazwyczaj dorośli czują się bardziej skrępowani niż małe dzieci. Jednak będziemy lepiej radzić sobie ze zmianą i stratą, jeśli zrozumiemy, że zmiany są nieodzowną częścią życia i mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Wiele dzieci wcześnie doświadcza straty w swoim życiu – rozwód rodziców, śmierć członka rodziny albo zwierzątka. Straty mogą również dotyczyć utraty możliwości codziennego chodzenia do szkoły przez zdalne nauczanie, utraty przyjaciela, który wyprowadza się do innego miasta albo nawet utraty przywileju bycia traktowanym jak dziecko. Dzięki zajęciom z tego modułu nasi uczniowie zrozumieli, że zmiana jest częścią naturalnego cyklu życia. Wypróbowali dzięki rozmowie i ćwiczeniom różnych sposobów adaptowania się do sytuacji straty i żałoby. Zrozumieli, że to naturalne, że człowiek w takich okolicznościach odczuwa złość i ma poczucie winy. W końcu po przepracowaniu tego trudnego tematu dzieci głębiej zrozumiały, że trudne doświadczenia mogą mieć pozytywne aspekty. Doświadczenie pokazało, że dzieci w bezpiecznych warunkach na ogół nie miały oporów, aby rozmawiać na temat śmierci i żałoby. Z pewnością te lekcje pomogą im w przyszłym życiu, gdyż ten jeszcze w wielu domach temat tabu jest nieodłączną część życia każdego człowieka. Dzieci chcą rozmawiać, a dorośli powinni wskazać im jak sobie radzić, by iść przez życie pewnym krokiem.