Zebrania z rodzicami

W dniu 20 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 16.30 zapraszamy rodziców naszych uczennic i uczniów na śródroczne zebrania z rodzicami w formie online, poprzez aplikację Microsoft Teams (spotkanie w zespole „zajęcia z wychowawcą”).